Atgal į viršų
 • +3706 590 6440 (9:00 - 18:00)
 • Save 15% when you buy RenoDerm Recovery for more than 89 EUR – Use Code RD15
 • Sutaupykite 15% pirkdami RenoDerm Recovery už daugiau nei 89 €. NAUDOKITE KODĄ: RD15
 • Сэкономьте 15% при покупке выше чем на сумму € 89, используйте код: RD15

Terminai ir Sąlygos

 1. BENDRASIS SUSITARIMAS

UAB „Korean Cosmetic“ (Lietuva), juridinio asmens kodas 304995425, adresas: Subačiaus g. 15, LT-01300, Vilnius Lietuva, toliau – Bendrovė, talpina turinį interneto svetainėje www.renodermcosmetic.com, (toliau – Svetainė) ir teikia paslaugas laikydamasi žemiau pateiktų sąlygų (toliau  – Sąlygos). Autentifikuodamiesi Svetainės skyriuje „Parduotuvė“, jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate be apribojimų laikytis šių Sąlygų.

Vartotojui internetu perkant Bendrovės Svetainėje siūlomą kosmetiką (toliau – Prekės), toks abipusis susitarimas laikomas nuotolinio pirkimo  – pardavimo sutartimi ir jai taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos, reglamentuojančios nuotolinio pirkimo – pardavimo sutartį (LR Civilinio kodekso 6.2288 straipsnis, LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymas).

Jei klientas, užsisakęs ar įsigijęs prekių Svetainėje, neturi teisnumo ar veiksnumo, už gaminių užsakymą ir apmokėjimą atsako tokio asmens teisėtas atstovas (pvz., tėvai, globėjai). Nurodytoje situacijoje užsakymas neatšaukiamas, sumokėta pirkimo kaina negrąžinama.

Prekių pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Pirkimo sutartis) laikoma sudaryta nuo apmokėjimo už Prekes momento.

 1. PRIVATUMAS

Bendrovė saugo pagrindines fizinių asmenų teises ir laisves, ypač teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, tvarkant fizinio asmens duomenis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679  dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis (BDAR)  ir ES Direktyvą 95/46 / EB dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Bendrovė įvairiais būdais tvarko jūsų asmens duomenis keliais tikslais, atsižvelgiant į tai, ar esate registruotas vartotojas (žr. 2.2 punktą), neregistruotas vartotojas (žr. 2.3 punktą), ar esate pateikę prašymą gauti informacinius pranešimus (žr. 2.4 punktą), ar įsigyti dovanų kortelę (žr. 2.5 dalį). Informacija apie slapukų naudojimą pateikiama Privatumo politikoje.

Bendrovė be teisinio pagrindo nenaudoja ir nesidalija gauta informacija, kurią jūs pateikiate internetu. Įstatymo nustatytais atvejais Bendrovė privalo atskleisti asmens duomenis valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms/pareigūnams. Asmeninė vartotojo informacija gali būti atskleidžiama, kai to reikalauja galiojantys teisės aktai.

Siekdama išanalizuoti ir patobulinti teikiamas paslaugas, Bendrovė gali tvarkyti jūsų asmens duomenis apibendrintos statistikos tikslais.

Bendrovė imasi visų įmanomų priemonių dėl jūsų  asmeninės informacijos, saugumo, kad ji būtų apsaugota nuo vagystės, praradimo, piktnaudžiavimo, taip pat nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ir sugadinimo.

2.1. BENDROSIOS TEISĖS

Pagal galiojančius įstatymus jūs turite šias teises:

– prašyti prieigos prie jūsų asmens duomenų;

– kiek įmanoma, prašyti ištaisyti ar ištrinti jūsų asmens duomenis;

– reikalauti apriboti ar prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui;

– kiek įmanoma, prašyti perkelti jūsų asmens duomenis (duomenų perkeliamumas);

– bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis;

– pateikti skundą nacionalinei asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai;

– susisiekti su Bendrove ir gauti papildomos informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Bendrovės kontaktinė informacija: info@renodermcosmetic.com

 

                                                                      

 

2.2. REGISTRUOTAS VARTOTOJAS

2.2.1. PASKYROS SUKŪRIMAS

Užsiregistravus Svetainėje ir sukūrus savo paskyrą (toliau – Paskyra), jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Paskyros, kuri naudojama kaip komunikacijos priemonė sudarant Pirkimo sutartį, sukūrimo ir priežiūros tikslais.

Sukūrę Paskyrą patvirtinate, kad esate informuoti, jog jūsų įvesti duomenys yra tvarkomi siekiant sukurti ir prižiūrėti Paskyrą, įskaitant pageidavimų sąrašo ir pirkimo istorijos sukūrimą ir išsaugojimą, informacijos apie Prekių siuntimą, informacijos apie užsakymo vykdymą, užsakymo pakeitimus ir/ar atnaujinimus.

Bendrovė turi teisę gauti ir apdoroti jūsų asmens duomenis, kad sudarytų Pirkimo sutartį, naudodama Paskyrą kaip komunikacijos priemonę. Jei nepateiksite minėtų asmens duomenų, negalėsite susikurti Paskyros ir sudaryti Pirkimo sutarties.

Be to, pageidavimų sąraše ir pirkimo istorijoje esanti informacija naudojama tobulinant Bendrovės teikiamas paslaugas ir gaminių pasiūlymus, atsižvelgiant į teisėtus Bendrovės interesus kaupti informaciją apie siūlomų paslaugų ir gaminių kokybę.

Paskyroje esanti informacija apie sudarytas pirkimo sutartis (įsigytus produktus), įskaitant visą bendravimą su jumis, yra saugoma kaip Pirkimo sutarties sudarymo ir vykdymo įrodymas. Šią informaciją Bendrovė saugo remdamasi teisėtu interesu ginti savo teises ir interesus kilus ginčui bei įstatymų nustatyta pareiga saugoti informaciją apie vykdomą verslo veiklą.

Jūsų asmeninius duomenis, susijusius su Paskyros sukūrimu ir tvarkymu bei Pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, tvarko tik Bendrovė ir jos verslo partneriai, teikiantys pristatymo paslaugas, IT bei mokėjimo platformų kūrimo ir priežiūros paslaugas. Verslo partneriams perduodama minimali asmens duomenų apimtis ir tik tiek,  kiek tai yra būtina minėtų paslaugų teikimui.

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tol, kol nepanaikinate Paskyros, arba kol pasibaigia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas duomenų saugojimo laikotarpis arba pasibaigia atitinkamas ieškinio senaties terminas, atsižvelgiant į tai, kas nutiks vėliausiai.

2.2.2. KOMERCINĖ KOMUNIKACIJA

Sutikdami gauti komercinius pranešimus, tokius kaip akcijos, specialūs pasiūlymai, jūs sutinkate, kad Bendrovė tvarkytų jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate registracijos formoje ir užsakymo formoje, įskaitant jūsų geografinę vietą ir pirkimo istoriją.

Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis, norėdama išsiųsti jums tinkamus komercinius pranešimus. Bendrovė atlieką analizę įvairiais profiliais, kaupdama jūsų pateiktą informaciją, kad išanalizuotų, kurios paslaugos ir produktai galėtų jus sudominti, ir atsiųstų jums tinkamus komercinius pranešimus.

Jūsų asmens duomenis, susijusius su komercinių pranešimų siuntimu, tvarko tik Bendrovė ir jos verslo partneriai, teikiantys IT, el. pašto ir SMS žinučių platformų priežiūros paslaugas. Verslo partneriams perduodama minimali asmens duomenų apimtis ir tik tiek,  kiek tai yra būtina minėtų paslaugų teikimui.

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tol, kol atšaukiate savo sutikimą gauti komercinius pranešimus, arba, tam tikrais atvejais, tol, kol nebebus būtina laikyti gauto sutikimo įrodymus.

Kai tik jūsų prašymas (sutikimo atšaukimas) bus apdorotas, Bendrovė sustabdys komercinių pranešimų siuntimą. Užklausų tvarkymas priklauso nuo technologinių galimybių patenkinti jūsų prašymą, o tai gali užtrukti iki penkių dienų.

2.2.3. ATSILIEPIMAI

Palikęs atsiliepimą apie Prekes, jūs sutinkate, kad jūsų vardas, prekės vertinimas ir atsiliepimas būtų paskelbti Svetainėje. Jei sukūrėte Paskyrą naudodamiesi galimybe registruotis per „Facebook“, sumažinto dydžio nuotrauka rodoma kartu su atsiliepimu.

Svetainėje paskelbti atsiliepimai ištrinami tik tuo atveju, jei konkretus produktas nebeparduodamas.

Jei reikia, Bendrovė gali susisiekti su jumis telefonu arba elektroniniu būdu, kad išspręstų visas problemas, susijusias su paslauga ar produktu, dėl kurių jūs palikote atsiliepimą. Susisiekusi su jumis dėl atsiliepimo, Bendrovė daugiau nenaudos jūsų telefono numerio ar el. pašto adreso.

Jūsų asmeninius duomenis, susijusius su atsiliepimo paskelbimu, tvarko Bendrovė ir jos verslo partneriai, kurie teikia IT platformos priežiūros paslaugas. Verslo partneriams perduodama minimali asmens duomenų apimtis ir  tik tiek, kiek tai yra būtina minėtų paslaugų teikimui.

2.3. NEREGISTRUOTAS VARTOTOJAS

2.3.1. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Siekiant sudaryti Pirkimo sutartį, Bendrovė turi gauti ir apdoroti asmens duomenis, nurodytus užsakymo pateikimo formoje. Nepateikę savo asmens duomenų, negalėsite sudaryti Pirkimo sutarties.

Bendrovė renka ir kaupia informaciją apie jūsų pirkimo istoriją, siekdama patobulinti teikiamas paslaugas ir produktus, remdamasi teisėtu Bendrovės interesu rinkti informaciją apie siūlomų paslaugų ir gaminių kokybę.

Paskyroje esanti informacija apie sudarytas pirkimo sutartis (įsigytus produktus), įskaitant visą bendravimą su jumis, yra saugoma kaip pirkimo sutarties sudarymo ir vykdymo įrodymas. Šią informaciją Bendrovė saugo remdamasi teisėtu interesu ginti savo teises ir interesus kilus ginčui bei įstatymų nustatyta pareiga saugoti informaciją apie vykdomą verslo veiklą.

Jūsų asmeninius duomenis, susijusius su Pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, tvarko tik Bendrovė ir jos verslo partneriai, teikiantys pristatymo paslaugas, IT ir mokėjimo platformų priežiūros paslaugas. Verslo partneriams perduodama minimali asmens duomenų apimtis ir tik tiek, kiek tai yra būtina minėtų paslaugų teikimui.

Taikant šį tikslą, jūsų asmens duomenys yra tvarkomi iki pasibaigiant Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytam duomenų saugojimo laikotarpiui arba pasibaigia ieškinio senaties terminas ieškiniui pareikšti teisme, atsižvelgiant į tai, kas įvyks vėliausiai.

2.3.2. KOMERCINĖ KOMUNIKACIJA

Sutikdami gauti komercinius pranešimus, tokius kaip akcijos, specialūs pasiūlymai, jūs sutinkate, kad Bendrovė tvarkytų jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate registracijos formoje ir užsakymo formoje, įskaitant jūsų geografinę vietą ir pirkimo istoriją.

Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis norėdama išsiųsti jums tinkamus komercinius pranešimus. Bendrovė atlieką analizę įvairiais profiliais, kaupdama jūsų pateiktą informaciją, kad išanalizuotų, kurios paslaugos ir produktai galėtų jus sudominti ir atsiųstų jums tinkamus komercinius pranešimus.

Jūsų asmens duomenis, susijusius su komercinių pranešimų siuntimu, tvarko tik Bendrovė ir jos verslo partneriai, teikiantys IT, el. pašto ir SMS žinučių platformų priežiūros paslaugas. Verslo partneriams perduodama minimali asmens duomenų apimtis ir tik tiek, kiek tai yra būtina minėtų paslaugų teikimui.

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tol, kol atšaukiate savo sutikimą gauti komercinius pranešimus, arba, tam tikrais atvejais, tol, kol nebebus būtina laikyti gauto sutikimo įrodymus.

Kai tik jūsų prašymas (sutikimo atšaukimas) bus apdorotas, Bendrovė sustabdys komercinių pranešimų siuntimą. Užklausų tvarkymas priklauso nuo technologinių galimybių patenkinti jūsų prašymą, o tai gali užtrukti iki penkių dienų.

2.4. NAUJIENLAIŠKŲ GAVĖJAS

Sutikdami gauti informacinius biuletenius el. paštu, jūs sutinkate, kad Bendrovė jūsų nurodytu el. pašto adresu siųstų įvairių rūšių komercinius pranešimus.

Jūsų asmens duomenis, susijusius su komercinių pranešimų siuntimu, tvarko tik Bendrovė ir jos verslo partneriai, kurie teikia el. laiškių siuntimo, IT platformos kūrimo ir priežiūros paslaugas.  Verslo partneriams perduodama minimali asmens duomenų apimtis ir tik tiek,  kiek tai yra būtina minėtų paslaugų teikimui.

Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tol, kol atšaukiate savo sutikimą gauti komercinius pranešimus, arba, tam tikrais atvejais, tol, kol nebebus būtina laikyti gauto sutikimo įrodymų.

Kai tik jūsų prašymas (sutikimo atšaukimas) bus apdorotas, Bendrovė sustabdys komercinių pranešimų siuntimą. Užklausų tvarkymas priklauso nuo technologinių galimybių patenkinti jūsų prašymą, o tai gali užtrukti iki penkių dienų.

2.5. DOVANŲ KORTELĖS NAUDOTOJAS

Siekiant sudaryti dovanų kortelės pirkimo-pardavimo sutartį, Bendrovė turi gauti ir apdoroti dovanų kortelės pirkimo formoje nurodytus asmens duomenis, o jei jūs nurodėte kitą dovanų kortelės gavėją, Bendrovė taip pat tvarko tokio asmens duomenis (vardas ir el. pašto adresas). Nepateikę savo (ar asmens, kieno naudai perkama dovanų kortelė) asmens duomenų, negalėsite sudaryti dovanų kortelės Pirkimo sutarties.

Informacija apie dovanų kortelės įsigijimą, įskaitant visą bendravimą su jumis, yra saugoma kaip įrodymas, kad Pirkimo sutartis buvo sudaryta ir įvykdyta. Bendrovė saugo šią informaciją remdamasi teisėtu interesu ginti savo teises ir interesus kilus ginčui bei įstatymų nustatyta pareiga saugoti informaciją apie vykdomą verslo veiklą.

Jūsų ir tam tikrais atvejais dovanų kortelės gavėjo asmens duomenis, susijusius su Pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, tvarko tik Bendrovė ir jos verslo partneriai, kurie teikia mokėjimų bei IT platformų  kūrimo ir priežiūros paslaugas. Verslo partneriams perduodama minimali asmens duomenų apimtis ir tik tiek,  kiek tai yra būtina minėtų paslaugų teikimui.

Šiuo tikslu asmens duomenys, susiję su jumis ir tam tikrais atvejais su dovanų kortelės gavėju, yra tvarkomi tol, kol pasibaigia Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas duomenų saugojimo laikotarpis arba senaties terminas  ieškiniui pareikšti teisme, atsižvelgiant į tai, kas įvyks vėliausiai.

Jei pateikiate prašymą pratęsti dovanų kortelės galiojimo laiką 1 (vienam) mėnesiui, šis prašymas saugomas iki pratęstos dovanų kortelės galiojimo laikotarpio pabaigos, nebent galiojantys įstatymai nustato ilgesnį laikotarpį. Šios sąlygos galioja tik dovanų kortelėms, kurios išduodamos nuo 2020 m. Sausio 1 d.

 1. SVETAINĖS TIKSLAS

Šią svetainę sukūrė ir prižiūri Bendrovė ir jos verslo partneriai. Svetainė veikia kaip informacijos šaltinis apie Bendrovės parduodamus produktus, taip pat kaip komunikacijos platforma tarp  Bendrovės ir  klientų bei internetinė kosmetikos ir kt.  produktų pardavimo platforma.

 1. ASMENINIO NAUDOJIMO PRODUKTAI IR PASLAUGOS

Svetainėje esantys produktai ir paslaugos bei jų pavyzdžiai yra skirti tik asmeniniam naudojimui. Parduoti ar perparduoti bet kurį iš Bendrovės įsigytą produktą ar jo pavyzdį yra draudžiama. Bendrovė pasilieka teisę atšaukti arba sumažinti bet kokį užpildomų užsakymų kiekį ar teikiamų produktų ar paslaugų kiekį, apie tai pranešusi arba neįspėjusi, jei tokie užsakymai, Bendrovės manymu, gali pažeisti šias Sąlygas.

 1. INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Bendrovė stengiasi kuo tiksliau apibūdindami savo produktus Svetainėje. Jei pasikeitė su produktu susijusi informacija (aprašymas, spalvos ar pan.), Bendrovė negali garantuoti, kad bet kuriuo metu Svetainėje bus visi naujausi atnaujinimai.

 1. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visa Svetainėje esanti informacija ir turinys, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, prekių ženklus, logotipus, paslaugų ženklus, tekstą, grafiką, logotipus, mygtukų piktogramas, atvaizdus, ​​garso įrašus, duomenų rinkinius ir programinę įrangą bei jų kaupimą ir organizavimą (kartu „Turinys“) yra Bendrovės, jos dukterinių įmonių, partnerių ar licencijų išdavėjų nuosavybė ir yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų tarptautinių įstatymų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, įskaitant autorių teises ir prekės ženklus reglamentuojančius įstatymus. Turinys jokiu būdu negali būti naudojamas jokiais tikslais be Bendrovės aiškaus rašytinio sutikimo.

 1. PREKĖS

Prekės – Bendrovės parduodama kosmetika – nėra maisto produktai ir negali būti naudojama kaip maistas. Bendrovė ėmėsi būtinų priemonių užtikrinti, kad jos parduodama kosmetika (Prekės) nebūtų palaikytos maisto produktu dėl savo dizaino, ypač dėl formos, kvapo, spalvos, išvaizdos, įpakavimo, etikečių, tūrio ar dydžio ir nekeltų pavojaus vartotojų sveikatai ir saugai.

Bendrovė neleidžia vartoti klaidinančių teiginių apie Prekių veiksmingumą ir kitas kosmetikos savybes vartotojų atžvilgiu ir laikosi geros gamybos praktikos principų gaminant kosmetiką. Bendrovės Prekes sudaro natūralūs komponentai, panaudoti kosmetikos gamyboje ir yra saugūs žmonių gyvybei, sveikatai, ekologiški ir atitinka Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo bei tarptautinių taisyklių (įskaitant Europos Tarybos Direktyvą 2001/95/EEC / Dėl bendros gaminių saugos ir  Europos Tarybos direktyvą Nr. 87/357 / EEC dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su gaminiais, kurie atrodo kitokie nei jie yra, suderinimo), reikalavimus.

 1. KAINŲ POLITIKA

Visos kainos Svetainėje https://www.renodermcosmetic.com yra nurodytos eurais, tačiau kiekvienoje konkrečioje šalyje dirbančioje internetinėje parduotuvėje kainos gali būti nurodytos ir vietine valiuta. Nors Bendrovė deda visas pastangas nuolat atnaujinti Prekių kainas, ji negali garantuoti, kad kainos, pateikiamos tuo metu, kai pateikiate savo užsakymą, yra teisingos tuo metu galiojančių produktų kainos. Jei gautame užsakyme bus nurodyta kita kaina nei tuo metu Svetainėje, Bendrovė susisieks su jumis ir pasiūlys galimybę atšaukti jūsų užsakymą. Jei per trumpą laiką nepavyks su jumis susisiekti, jūsų užsakymas automatiškai bus laikomas atšauktu ir gausite visą grąžinimą už visus mokėjimus, susijusius su konkrečiu užsakymu.

Visos kainos yra apmokestinamos PVM arba, jei taikoma, kitais pardavimo mokesčiais. Priklausomai nuo pristatymo paskirties vietos, jūsų užsakymui gali būti taikomi papildomi siuntimo mokesčiai, kurie bus aiškiai nurodyti prieš jums pateikiant jiems apmokėjimą ir įskaičiuoti į bendrą užsakymo kainą.

Jūs turite sumokėti visus mokesčius ir mokesčius, kuriuos reikia sumokėti norint gauti siuntą jūsų pristatymo vietoje. Prieš pateikiant užsakymą svetainėje https://www.renodermcosmetic.com, Bendrovė neprivalo jūsų informuoti apie tokius muitus ar mokesčius.

 1. PRISTATYMO POLITIKA

Prekės pristatomos tokiu būdu, kad galima būtų nustatyti jų pristatymo faktą ir greitį. Prašome peržiūrėti mūsų prekių Pristatymo politiką, kad išsiaiškintumėte pristatymo tvarką bei suprastumėte nemokamo pristatymo ir papildomų pristatymo mokesčių sąlygas.

 1. GRĄŽINIMO POLITIKA

Užsakytų ir pristatytų užsakymų grąžinimas atliekamas kiekvienu atveju atskirai, laikantis paprastų procedūrų. Prašome peržiūrėti Prekių grąžinimo politiką, kad įsitikintumėte, jog žinote apie jūsų įsigytų Prekių grąžinimo galimybes, informaciją bei Pirkimo sutarties nutraukimo sąlygas.

 1. VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ

Naudodamasis Svetaine, Vartotojas laikysis šių Sąlygų bei specialių įspėjimų ar nurodymų dėl prieigos ar Svetainės naudojimo, paskelbtų Svetainėje. Vartotojas privalo laikytis įstatymų, papročių ir geros valios principų. Vartotojas neturi teisės daryti jokių pakeitimų ar pakeitimų Svetainėje ar bet kokiame jos turinyje ar paslaugose, ir bet kuriuo atveju nesielgti taip, kad tai pakenktų Svetainės vientisumui ar veikimui. Aplaidžiai ar sąmoningai  nesilaikant šių taisyklių ar su tuo susijusių įsipareigojimų, vartotojas atsako už  visus nuostolius ir žalą, kuriuos sukėlė Bendrovei, jos filialams, partneriams ar licencijų davėjams.

 1. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Bendrovė neatsako už kitų svetainių, susietų su Svetaine, turinį. Svetainėje pateikiamos nuorodos yra skirtos tik patogumui ir nėra Bendrovės, jos dukterinių įmonių ar partnerių nurodyto turinio, produkto, paslaugos ar tiekėjo patvirtinimas. Bendrovė jokiu būdu neatsako už  kitų svetainių, susijusių su patekimu į Svetainę ar iš jos, tikrinimą ir veikimą, taip pat negarantuoja ir neprisiima jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį, produktų ar paslaugų teikimą. Siekiant išvengti neigiamų pasekmių, vartotojas turi  atidžiai peržiūrėti visų kitų jo lankomų svetainių sąlygas ir privatumo politiką.

 1. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Jūs sutinkate, kad pagal galiojančius įstatymus, Bendrovė jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už bet kokius trikdžius ar klaidas, atsirandančius jums naudojantis Svetaine.

Jūs sutinkate Bendrovė jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už (a) verslo trikdžius, (b) patekimo į Svetainę vėlavimus ar trikdžius; c) duomenų nepateikimą, netinkamą pateikimą, sugadinimą, sunaikinimą ar kitokį pakeitimą, d) bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, patirtą netinkamų nuorodų į ne interneto svetaines ar buvimą Svetainėje; e) kompiuterių virusus, sistemos gedimus ar veikimo sutrikimus, kurie gali atsirasti dėl jūsų naudojimosi Svetaine, įskaitant ir dėl hipernuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar iš jų f) bet kokius turinio netikslumus ar (g) įvykius, kurių Bendrovė negali kontroliuoti.

Bendrovė nebus atsakinga už bet kokią netiesioginę, specialią, atsitiktinę ar išvestinę žalą (įskaitant prarastą pelną), susijusią su Svetaine ar jūsų naudojimusi ja (ar nesugebėjimu naudotis Svetaine), nepriklausomai nuo to, kokia yra veiksmų forma (susitarimas, pažeidimas (įskaitant aplaidumą) ar kitaip), net jei Bendrovei buvo pranešta apie tokios žalos tikimybę.

 1. AUTORIŲ TEISĖS

UAB „Korean Cosmetic“. Visos Teisės saugomos.

Visas šios Svetainės turinys, korespondencija (el. paštu ar paštu), taip pat rinkodaros medžiaga, naudojama Svetainei reklamuoti iš trečiųjų šalių išteklių, yra Bendrovės nuosavybė. Draudžiama bet kurią jos dalį ar visą jos dalį dauginti ar publikuoti, išskyrus šiuos tikslus kopijas asmeniniam naudojimui:

 1. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti Bendrovei žalą, apginti ir apsaugoti Bendrovę nuo bet kokios žalos, nuostolių ar išlaidų (įskaitant teisines išlaidas) atsirandančių dėl bet kurios trečiosios šalies pretenzijos, ieškinio ar reikalavimo, kylančio dėl bet kokio jūsų įvykdyto šių Sąlygų pažeidimo, klaidos, netinkamo užtikrinimo ar netinkamo  jūsų naudojimosi šia Svetaine.

 1. GINČAI

Kilus ginčui dėl Svetainės, visas teises ir pareigas bei visus veiksmus, numatytus šiose Sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, laikant kad šios Sąlygos yra susitarimas  sudarytas ir vykdomas Lietuvoje.

Šalys susitaria, kad visus ginčus ar nesutarimus, susijusius su apsilankymu Svetainėje ar kylančius dėl Pirkimo sutarties vykdymo, aiškinimo ar nutraukimo, Šalys bandys išspręsti tarpusavio derybomis.

Jei šalys nesugeba išspręsti kilusių ginčų taikiomis tarpusavio derybomis, visus ginčus, nesutarimus ar ieškinius išsprendžia Lietuvos Respublikos teismai.

Kilus ginčui tarp Bendrovės ir vartotojo dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos, bet kuri šalis gali kreiptis į šiame skyriuje nurodytą teismą, o vartotojas taip pat turi teisę kreiptis į vietos duomenų apsaugos priežiūros instituciją.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Jūs sutinkate, kad šios Sąlygos yra išsami ir naujausia sutartis tarp Jūsų ir Bendrovės dėl šios Svetainės ir bet kurio jos turinio naudojimo.

Bendrovė turi teisę bet kada redaguoti ir atnaujinti šias Sąlygas, paskelbdama šiuos pakeitimus Svetainėje ir nurodydama paskutinio atnaujinimo datą. Bet kokie terminų ir sąlygų pakeitimai įsigalioja iškart, kai jie paskelbiami. Jūs sutinkate, kad tęsdami naudojimąsi Svetaine po to, kai buvo paskelbti visi tokie pakeitimai, jūs sutinkate su visais pakeitimais. Bendrovė pasilieka teisę nutraukti ar panaikinti bet kurias teises, kurias suteikia šios Sąlygos. Privalote nedelsdami įvykdyti bet kokį tokį panaikinimą ar pakeitimą, jei reikia, įskaitant, jei reikia, nutraukti naudojimąsi šia Svetaine.

Jei Bendrovė nereikalauja jūsų įsipareigojimų vykdymo, pagal šias Sąlygas, tai neturės įtakos Bendrovės  teisei reikalauti tokio įvykdymo bet kuriuo metu vėliau. Tuo atveju, kai kuri nors šių sąlygų nuostata yra nevykdoma ar negaliojanti pagal galiojančius teisės aktus arba yra pripažinta neįvykdoma pagal kompetentingo  teismo sprendimą, toks nevykdymas ar negaliojimas nepadarys visų šių Sąlygų negaliojančiomis ar netaikytinomis. Negaliojančios ar nevykdomos sąlygos bus kiek įmanoma pakeistos pagal taikytinus  teisės aktus taip, kad visiškai atspindėtų pirminį Šalių ketinimą, kaip buvo numatyta pirminėse nuostatose ir sąlygose.

 1. NENUGALIMA JĖGA

Bendrovė neatsako už vėlavimus, įsipareigojimų neįvykdymą ar kitus pažeidimus, atsirandančius dėl aplinkybių ar kliūčių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, streikus, valstybinės valdžios ir valdymo institucijų veiksmus, karus ar nacionalinio masto ekstremalias situacijas, terorizmą ar jo grėsmę, aplinkos ar klimato anomalijas, trečiosios šalies neveikimą, interneto ryšio problemas, taip pat aparatinės ir programinės įrangos gedimus. Jei atsirastų tokia nenugalima jėga, Bendrovė stengsis pašalinti vėlavimą per kuo trumpesnį laiką.